iMunis eDeska

Žďárec

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - zalesněvání do 31.12.2022

Značka: 0102092019 Zveřejněno od: 2.9.2019 13:16:58 Zveřejnit do: 2.1.2023 13:12:57 Typ: Veřejná vyhláška Původce: různé instituce - jiné úřady a pod. Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – různé instituce - jiné úřady a pod.

Vyvěšeno od: 2.9.2019
Vyvěšeno do: 2.1.2023

Úřední deska – Žďárec

Vyvěšeno od: 2.9.2019
Má být vyvěšeno do: 2.1.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.9.2019 13:16:58
Do: 2.1.2023 13:12:57

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.