iMunis eDeska

Žďárec

Úřední deska – Detail

Závěrečný účet + přílohy - DSO Tišnovsko

Značka: 0122052019 Zveřejněno od: 27.5.2019 10:44:27 Zveřejnit do: 28.6.2019 13:33:05 Typ: zveřejnění svazku obcí nebo mikroregionu Původce: DSO Tišnovsko Verze: 3 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – DSO Tišnovsko

Vyvěšeno od: 22.5.2019
Vyvěšeno do: 28.6.2019

Úřední deska – Žďárec

Vyvěšeno od: 22.5.2019
Má být vyvěšeno do: 28.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.5.2019 10:44:27
Do: 28.6.2019 13:33:05

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.