iMunis eDeska

Žďárec

Úřední deska – Detail

Rozpočtové opatření Vodár.akciová spol Žďársko

Značka: 0203052018 Zveřejněno od: 3.5.2018 12:46:32 Zveřejnit do: 31.12.2018 12:45:16 Typ: Oznámení Původce: Svaz vodovodů a kanlizací Žďársko Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (komprimovaný archiv ZIP, 295 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Svaz vodovodů a kanlizací Žďársko

Vyvěšeno od: 3.5.2018
Vyvěšeno do: 31.12.2018

Úřední deska – Žďárec

Vyvěšeno od: 3.5.2018
Má být vyvěšeno do: 31.12.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.5.2018 12:46:32
Do: 31.12.2018 12:45:16

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.